Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Teknik för årskurs 7-9

Digilär Teknik för högstadiet är baserat på PULS­-serien samt Programmera i teknik från Natur & Kultur, och digitaliserat av Digilär till ett komplett interaktivt läromedel.

Digilär Teknik för högstadiet är baserat på PULS­-serien samt Programmera i teknik från Natur & Kultur, och digitaliserat av Digilär till ett komplett interaktivt läromedel.

Fem snabba om läromedlet
1. Projekt med både Arduino och Micro:bit.
2. Instuderingsfrågor med lösningsförslag.
3. Vardagsnära och praktiskt teknik.
4. Självrättande uppgifter befäster innehållet.
5. Låt eleverna arbeta tillsammans i gruppövningar.

Täcker det centrala innehållet
Digilär Teknik för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik för årskurserna 7–9, enligt Lgr11.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
I läromedlet finns en mängd övningar och projekt där eleven arbetar på olika sätt. Det finns instuderingsfrågor med lösningsförslag till alla kapitel, självrättande övningar för egen träning, undersökningar att genomföra i grupp och projekt som sträcker sig över flera lektioner. Projektrapporten skriver eleven direkt i läromedlet. Från Programmera i teknik kommer fem grundläggande och fem fördjupande projekt med Arduino. Till exempel kan eleverna programmera en lampa till att blinka, eller en högtalare till att pipa. Det finns även fem projekt med Micro:bit, en liknande liten dator.