Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Sva för nyanlända

Fem snabba om läromedlet
1. Grundläggande introduktion till SO- och NO-­ämnena.
2. Intresseväckande och elevnära teman.
3. Inläst tal finns till alla delar av läromedlet.
4. Grammatikdel till varje tema.
5. Stort urval av självrättande övningar och inlämningsuppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Sva för nyanlända är ett engagerande läromedel där eleven guidas in språket genom en tydlig progression. I vardagsnära teman om familjen, mat och fritid. I del 2 av läromedlet får eleven med sig grundläggande begrepp och fakta från SO­- och NO-ämnena, för att förbereda för framtida skolgång.

Läromedlet är anpassat för inlärning på olika nivåer, för att passa nyanlända elever från olika skolbakgrund.