Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Sociologi för gymnasiet

Digilär Sociologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Sociologi enligt Gy 11. Här finns bland annat välfyllda och aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande uppgifter.

Fem snabba om läromedlet
1. Omfattande och engagerande läromedel med direkt koppling till aktuella ämnen och forskning.
2. Centrala sociologiska teorier vävs in i uppgifter.
3. Gedigen metoddel som stöttar eleverna att använda sociologiska metoder.
4. Självrättande quiz.
5. Inspirerande lärarhandledning per arbetsområde.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
I Digilär Sociologi får eleven ta sig an ämnet genom intressanta tematexter och ett rikt bildutbud. Några av läromedlets teman är Konsumism, Vi och dom – synen på de andra, Sociala medier och Sexualitet. Här finns ett omfattande material att arbeta med och flera stora arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier.