Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Psykologi för gymnasiet

Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Psykologi 1 och 2a enligt Gy 11.

Fem snabba om läromedlet
1. Inspirerande text med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden.
2. Intresseväckande reflektionsuppgifter och större slutuppgifter.
3. Exempelrutor på intressanta och aktuella experiment inom psykologin.
4. Självrättande instuderingsfrågor och quiz.
5. Gedigen lärarhandledning med kommentarer av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggörs sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Digilär Psykologi tar sig an ämnet genom aktuella texter tillsammans med intresseväckande bilder och uppgifter. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs läromedel Med nya ögon. Socialpsykologi, Stress och Tillämpad psykologi är några av de arbetsområden som ingår.