Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2.

Fem snabba om läromedlet
1. Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet.
2. Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter.
3. Fältstudier och laborationer.
4. Forskningstorget – nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial.
5. Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten, samt repetition i sammanfattningen.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Naturkunskap för gymnasiet bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap och består av intresseväckande texter, inspirerande bilder samt bildberättelser. Det finns en stor variation av uppgifter bland annat instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier.