Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Kemi för årskurs 7-9

Med Digilär Kemi för högstadiet får du ett engagerande läromedel som talar elevernas språk och tar upp ämnen som de känner igen i sin vardag. Innehållet i kapitlen varierar mellan text, filmer och bilder. Varje kapitel inleds med en introduktionsfilm som förklarar de viktiga begreppen från texten..

Digilär Kemi: 5 snabba om innehållet
1. Olika textnivåer, inläst text text och fördjupning till alla texter.
2. Quiz och självrättande övningar till varje kapitel.
3. Introduktionsfilmer till varje kapitel.
4. Sammanfattningar till varje kapitel hjälper eleven.
5. Frågor, datorsimuleringar och laborativa uppgifter.

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kemi för årskurserna 7–9, enligt Lgr 11. Innehållet i kapitlen varierar mellan text, filmer och bilder, och all text finns tillgänglig i en lättläst version samt inspelat av professionella röstskådespelare.

Stöttning i din undervisning
Som lärare har du stöttning från lärarhandledning som finns tillgänglig både övergripande för hela läromedlet, och till varje arbetsområde. Där finns förklaringar på hur experimenten och laborationerna är tänkta att fungera, samt koppling till läroplanen. Du kan smidigt styra vad dina elever ska arbeta med genom att framhäva valda kapitel och bildberättelser, och du kan snabbt kontrollera och kommentera de uppgifter som eleverna gjort. Det finns även möjlighet att komplettera läromedlet med dina egna texter, frågor eller experiment.