Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Historia för gymnasiet

Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom ingår Historiebiblioteket.

Fem snabba om läromedlet
1. Välfyllt bibliotek med bildberättelser, historiska kartor och extramaterial.
2. Klickbara fördjupningar direkt i texten.
3. Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz.
4. Ständigt uppdaterat med aktuella frågor som t.ex. "Ett växande miljömedvetande".
5. Lärarhandledningar med utvalda provuppgifter.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
I Digilär Historia hittar du en mängd reflektionsfrågor, instuderingsfrågor och intressanta övningar. Källkritik och historiebruk genomsyrar hela läromedlet. Med en kronologisk och tematisk struktur får eleverna ta sig an historien utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Det finns stora möjligheter att anpassa läromedlet efter varje elevs unika behov. Till exempel finns både en standard och en avancerad textversion tillgänglig till merparten av texterna. De många läsförståelsefrågorna och analysoch diskussionsuppgifterna hjälper eleven att befästa sina nya kunskaper.