Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Geografi för årskurs 7-9

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7–9. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter.

Fem snabba om läromedlet
- En fyllig lärarhandledning.
- Fältstudier, laborationer och kartuppgifter.
- Begreppslistor med färdighetsträning.
- Uppgifter på olika nivåer.
- Mängder med filmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360-bilder.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Geografi för högstadiet är baserat på Natur och Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien. Läromedlet ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla ett rumsligt medvetande. Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis hur rekordvärmen och bränderna i Sverige kan kopplas till global uppvärmning och hållbar utveckling, eller hur sårbara vissa geografiska platser har blivit i samband med ett ökat antal stora naturkatastrofer. Både människans och naturens livsmiljöer, och sambandet mellan dessa, får ett stort utrymme i läromedlet, liksom kunskap om hur olika sorters kartor – analoga som digitala – kan användas, förstås och misstolkas.