Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


111 kr

Exkl. moms 105 kr

Digilär Fysik för årskurs 4-6

Digilär Fysik för mellanstadiet är ett varierande läromedel som täcker det centrala innehållet för fysik för årskurs 4–6, enligt Lgr 11. Det utgår från ett undersökande arbetssätt och eleverna uppmuntras att vara fysikdetektiver som ställer frågor, iakttar och drar slutsatser i sina undersökningar. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel i PULS-serien.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur. Kapitlen är anpassade för att eleven ska hinna läsa dem på ett lektionspass, samt på egen hand kunna bearbeta innehållet genom självrättande övningar. Vissa moment behandlas även av en kort film. I läromedlet får eleverna utforska fysikens värld genom bland annat arbetsområdena Vad är fysik?, Värme och kyla samt Energi och miljö. Under rubriken Läs mer och i Biblioteket finns fördjupningskapitel med exempelvis texter skrivna i reportagestil som väcker tankar och mer intresse för fysik och naturvetenskap.