Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Franska för årskurs 6-9

Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6-9. Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6 och ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor.

Fem snabba om läromedlet
1. Professionella röstskådespelare har läst in alla franska texter och bildberättelser.
2. Glosor kan sparas direkt från texten och testas i självrättande glosförhör med talsyntes.
3. Klickbara fördjupningar.
4. Självrättande diagnoser.
5. Läs­ och hörförståelseprov till alla arbetsområden.

Stor variation
Digilär Franska är ett heltäckande läromedel med möjlighet till stor variation tack vare det omfattande materialet. Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, flera grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, flera hörförståelseövningar, glosförhör och prov.