Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Filosofi för gymnasiet

Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi enligt Gy 11.

Digilär Filosofi: 5 snabba om innehållet
1. Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och metoder.
2. Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna.
3. Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
4. Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör.
5. Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Filoso? har både historiska och tematiska delar och har utformats för att täcka det centrala innehållet, kunna varieras och ha en realistisk omfattning i förhållande till antalet undervisningstimmar. Stor vikt läggs vid att ge utrymme för elevernas eget filosoferande i anslutning till genomgång av teorier och begrepp.