Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande, enligt Gy 11. Läromedlet är baserat på Mitt UF-företag – entreprenörskap på riktigt (från Ung Företagssamhet). Här finns aktuella texter, lärarhandledning och inspirerande uppgifter.

Fem snabba om läromedlet
1. Baserat på Ung Företagsamhets framgångsrika upplägg av kursen entreprenörskap och företagande.
2. Tydligt upplägg som följer UF-företagets olika utvecklingsfaser.
3. Inspirerande filmer.
4. Praktiska uppgifter som stöttar elevernas projekt att driva företag.
5. Omfattande lärarhandledning med många lektionstips.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Digilär Entreprenörskap är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får genomföra kursen genom inspirerande text och praktiska övningar. Här finns ett tydligt upplägg med text, uppgifter och länkat material för de elever som ska starta och driva företag i kursen Entreprenörskap och företagande. Läromedlet innehåller följande huvuddelar: Inför ditt UF-år, Starta, Driva och Avveckla.