Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


191 kr

Exkl. moms 181 kr

Digilär Biologi för gymnasiet

Digilär Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Insikt Biologi.

Fem snabba om läromedlet
1. Filmer, animeringar och simuleringar.
2. Begreppslistor och självrättande förhör.
3. Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer.
4. Laborationer och fältstudier.
5. Omfattande lärarhandledning till varje arbetsområde samt klickbar handledning till varje laboration.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Det omfattande materialet består bland annat av intresseväckande texter, bilder, länkade filmer och animeringar samt ett stort antal arbetsuppgifter med laborationer, simuleringar och fördjupande arbeten. Till varje kapitel finns gott om olika typer av uppgifter, till exempel instuderingsfrågor med lösningsförslag, självrättande övningar som tränar begreppen samt diskussionsuppgifter, fördjupningar och fältstudier.