Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


201 kr

Exkl. moms 190 kr

Der Sprung 2 uppl 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Der Sprung! 2
Der Sprung är ett läromedel i tyska för år 7 på högstadiet. Fr.o.m. årskurs 7 är materialet uppdelat i separata text- och övningsböcker. I textboken har stor vikt lagts på spännande och intresseväckande texter, dialoger och realia. För att göra innehållet ännu mera omväxlande
finns material för dramatisering, lekfulla klurigheter, sånger och musik. Grammatikpresentationer och grammatikträning finns i ett fristående avsnitt i övningsboken, för att kunna tas in i den mängd och den takt som
är lämplig. Liksom i Der Sprung! 1 finns stjärnövningar, så att det tydligt framgår vilka övningar som är mer krävande.Genusfärger används precis som tidigare i ordlistor, men nu också i grammatikdelen.
Vad är en Onlinebok?