Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Alegría paso tres Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Alegría paso tres Onlinebok
Alegría, paso tres är ett läromedel för Spanska 3. Boken är en allt-i-ett-bok med 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial. Texterna är hämtade från ungdomars vardag och är ofta av autentisk karaktär.
Ordkunskap
Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång dig i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger dig på alla nivåer träning och kunskap.
Kultur och musik
Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik. Några exempel är Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.
Grammatik
Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.
Vad är en Onlinebok?