Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Köpvillkor

Köpvillkor privatperson

Nedan presenterar vi Hermods köpvillkor som gäller för köp i Hermods webbutik.

Allmänna villkor för Hermods webbutik

Hermods AB (”Hermods”) säljer distanskurser, yrkesutbildningar på distans och e-böcker via den egna internetbutiken webbutik.hermods.se/webbutik/kop-kurser-privatpersoner. Genom att genomföra ett köp i webbutiken godkänner kunden/uppdragsgivaren Hermods köpvillkor.

Kunden/uppdragsgivaren godkänner också att namn, personuppgifter och organisationsnummer registreras i Hermods kundregister. Hermods reserverar sig för eventuella fel i kursinformationen.

Hermods bedriver uppdragsutbildning enligt de förutsättningar som anges i 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Hermods uppdragsutbildning avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Vid köp av distanskurs i Hermods webbutik av privatist utfärdas inget betyg utan endast diplom och intyg ges. För diplom ska kursdeltagare kontakta Hermods efter avslutad kurs.

Villkor vid köp av E-böcker från Digilär AB

Vid köp i Hermods webbutik av E-bok som är utgiven av Digilär AB gäller särskilda villkor.
I samband med att du godkänner Hermods villkor vid ett köp, via Klarna checkout, så godkänns samtidigt Digilärs licensvillkor. Därför bör du läsa villkoren här.

Ångerrätt

Distanskurs:
Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet enligt distansköpslagen, förutsatt att distanskursen inte är påbörjad. När kursen är startad i Hermods utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla.

Det är viktigt att kunden anger namn, ordernummer och kontaktinformation i sin kontakt med Hermods. Om kunden köpt flera kurser och ångrar något av köpen så måste kunden i sin kontakt med Hermods ange vilket distanskurs det ångrade köpet gäller.

E-bok:
Det finns ingen ångerrätt på e-böcker.

Reklamationsrätt, Force Majuere

Hermods förbehåller sig rätten att bestrida en reklamation i de fall det ligger utanför Hermods kontroll.