Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Köpvillkor

Köpvillkor

Här nedan följer köpvillkoren för köp i Hermods webbutik.

Allmänna villkor för Hermods webbutik

Hermods AB (”Hermods”) säljer distanskurser och e-böcker via den egna internetbutiken www.hermods.se/webbutik/kop-din-foretagsutbildning. Genom att genomföra ett köp i webbutiken godkänner kunden/uppdragsgivaren Hermods köpvillkor.

Kunden/uppdragsgivaren godkänner också att namn, personuppgifter och organisationsnummer registreras i Hermods kundregister. Hermods reserverar sig för eventuella fel i kursinformationen.

Hermods bedriver uppdragsutbildning enligt de förutsättningar som anges i 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Hermods uppdragsutbildning avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Hermods har för uppdragsutbildningen tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg enligt de bestämmelser som gäller för skolväsendet. 

Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.

Vid köp av distanskurs i Hermods webbutik av privatist utfärdas inget betyg utan endast diplom och intyg ges. För diplom ska kursdeltagare kontakta Hermods efter avslutad kurs.


Villkor vid köp av E-böcker från Digilär AB

Vid köp i Hermods webbutik av E-bok som är utgiven av Digilär AB gäller särskilda villkor.
I samband med att du godkänner Hermods villkor vid ett köp, via Klarna checkout, så godkänns samtidigt Digilärs licensvillkor. Därför bör du läsa villkoren här: https://digilär.se/licensvillkor/

Ångerrätt

Distanskurs:
Full ångerrätt gäller inom 14 dagar från det att kunden mottagit bekräftelsemejlet enligt distansköpslagen, förutsatt att distanskursen inte är påbörjad. När kursen är startad i Hermods utbildningsplattform upphör ångerrätten att gälla. 

Det är viktigt att kunden anger namn, ordernummer och kontaktinformation i sin kontakt med Hermods. Om kunden köpt flera kurser och ångrar något av köpen så måste kunden i sin kontakt med Hermods ange vilken distanskurs det ångrade köpet gäller.

E-bok:
Det finns ingen ångerrätt på e-böcker.

Reklamationsrätt, Force Majuere

Hermods förbehåller sig rätten att bestrida en reklamation i de fall det ligger utanför Hermods kontroll.