Privat | Företag
Kundvagnen är tom
E-post

E2000 Classic företagsekonomi 1 Basbok Onlinebok 12 mån

Fakta
ISBN 9789147909599
Nivå Vuxenutbildning, Gymnasieskolan
Förlag Liber
Utgivningsdatum 2011-08-23
Upplagenummer 1
Pris 285 kr
Moms: 57 kr

Om E2000-Classic företagsekonomi 1 Basbok Onlinebok
E2000 Classic Företagsekonomi förenar det beprövade läromedlet med nyheter inom bland annat projektmetodik, socialt entreprenörskap och digitala/sociala medier. Det är helt anpassat till GY 2011. Samtidigt har läromedlet behållit den välkända och välrenommerade E2000- pedagogiken med aktiv problemlösning, analys och praktikfall. Detta kombineras med tilltalande och lättfattlig fakta samt många exempel och reportage från verklighetens företag. Allt som behövs för en effektiv, ansvarsfull och kreativ inlärning.
Som datorstöd medföljer elev-dvd problemboken. Där finns bland annat interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsfrågor – allt med inbyggd rättning och återkoppling. Vidare kan Vismas ekonomiprogram med elevlicens användas. Lärarhandledningens cd innehåller bland annat lektionsplaneringsstöd, OH-bilder, PowerPoint-presentationer, extrauppgifter/prov med lösningar för varje kapitel.
Blockindelning och kapitelförteckning i E2000 Classic Företagsekonomi:
Företagsekonomi 1
Block 1 Ekonomi och samhälle
1 Ekonomi och marknad
2 Ekonomi och resurser
3 Lagar och avtal
Att arbeta med projekt
Block 2 Utveckla och driva företag
4 Affärsidé och företagande
5 Produktutveckling
6 Starta företag
7 Skaffa resurser
8 Att organisera företag
9 Ledarskap och personal
Block 3 Begrepp och kalkyler
10 Är affärsidén lönsam?
11 Allting har ett pris
Block 4 Marknadsföring
12 Distribution – i rätt tid, på rätt plats
13 Handelsföretagen – mäktiga kuggar i distributionssystemet
14 Marknadsföring – att konkurrera om kunden
15 H&M – ett marknadsföringsexempel
16 Marknadsföring – att behålla sina kunder
17 Marknadsregler
Block 5 Finansiering och budgetering
18 Ekonomisk planering och uppföljning
19 Räcker pengarna?
Block 6 Bokföring och bokslut
20 Göra betalningar
21 Enkel bokföring
22 Dub