Privat | Företag
Kundvagnen är tom
E-post

Arena Internationella relationer, digital, elevlic, 12 mån

Fakta
ISBN 9789140687685
Ämnesområde Samhällskunskap (gymnasium)
Nivå Gymnasieskolan
Förlag Gleerups Utbildning AB
Utgivningsdatum 2014-08-19
Upplagenummer 1
Pris 191 kr
Moms: 38 kr

Arena Internationella relationer Interaktiv elevbok är skriven för gymnasiets kurs Internationella relationer. Den innehåller bland annat en historisk genomgång av hur relationerna mellan världens stater har utvecklats, en beskrivning av internationella systemets aktörer, olika perspektiv på internationella relationer samt svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Arena – Internationella relationer är ett heltäckande digitalt läromedel. Läromedlet vänder sig till 100-poängskursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Arena – Internationella relationer får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Det behandlar områden som aktörer på den internationella arenan, ger en historisk genomgång kring hur internationella relationer har utvecklats, beskriver olika statsvetenskapliga perspektiv samt behandlar svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Läromedlet bjuder in till diskussioner och har gott om fördjupande frågeställningar och uppgifter.

Interaktivt och multimodalt
Bilder ger ett bra stöd i inlärningen. Aktuella texter varvas med diagram, kartor och fotografier som kan användas för en inledande diskussion. 

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Arena – Internationella relationer innehåller ett fylligt lärarmaterial med ytterligare övningar samt facit till uppgifterna. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten för varje elev.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Arena – Internationella relationer har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.